Röportaj
07-02-2018 14:33
Otellerde bütçeleme her sektörde olduğu gibi hayati öneme sahip.

Peki,otel bütçeleri nasıl yapılmalı?

Siz değerli okurlarımız için Turizm sektörünün tecrübeli ismi Mehmet Ferman Doğan`a sorduk.

İşte otellerde bütçeleme...

Bütçeleme, Bütün sektörde olduğu gibi otelcilik sektörü için de son derece vahimdir. Bir turizim işletmesinde Bütçe, ön görülen maliyetlerini ve satış hedeflerini gösteren detaylı bir çalışmadır. Büyük veya küçük  tüm işletmeler Bütçe yapmalıdır. 

 
Hotel by MFD’ ye gelen mesajlarda çok fazla Otellerde bütçe nasıl yapılıyor, turizmde bütçe hesaplaması nasıl yapılır,  diye soruyorlar sorular çoğalınca ben de sizinle bütçe nasıl yapılmalı konusunu özetlemek istedim istedim. 

OTEL BÜTÇESİ NEDİR?

Otel bütçesi, Bütün gelir ve gider kalemlerinin özel tablolarla detaylandırılırak planlandığı ön görü planıdır. otel hedeflerine  uygun olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve sonuçlarını parasal ve sayısal olarak ifade eden raporlara Bütçe denir denir. 

BÜTÇE YAPMANIN İŞLETMEYE FAYDALARI

Oteller hazırladıkları bütçeler sayesinde; yıllık hedeflerini belirlerler. planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe arasındaki sapmaları ve nedenlerini tespit ederek gerekli düzeltme yapılıp bir sonraki döneme yönelik önlemler alınır.

Otelin mevcut olanaklarla neler yapılabileceğini ve bu Husustaki en verimli yolu gösterir.  Planlanan amaçlar doğrultusunda otelin sahip olduğu kaynakları en etkili şekilde kullanma olanağı sağlar ve ayrıca yöneticilerin mantıklı ve doğru karar almasına  yardımcı olur. bütün gelir ve gider kalemlerinin her daim kontrol altında tutulmasını sağlar.

YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

Yeni bütçe dönemi için Lokal ,Ulusal ekonomik ve siyasi durum tespiti, sektörün durumdan etkileşimi ve rakip oteller göz önünde bulundurulmalı.

Mevcut ve bir önceki yılların rakamsal faaliyetleri, bu dönemlere ait tüm veriler incelenmeli, bütçe bu veriler doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

Bütçe hazırlanması genellikle Eylül ,Ekim ve en geç kasım ayında başlar, Aralıkta biter. 

-Bütçe hedefleri açık bir şekilde saptanmalıdır.

-Hedeflerin ve bütçe varsayımlarının gerçekçi bir şekilde saptanmış olması gerekir.

-Bütçeler sorumluluk merkezleri itibari ile hazırlanmalıdır.

-Bütçeyi uygulayacak birimlerin bütçeleme sürecine aktif katılımı sağlanmalıdır.

-Bütçeler üst yönetim tarafından desteklenmeli ve sahip çıkılmalıdır.

-Bütçesel kontrolün sağlıklı yapılabilmesi için bütçeler işletmede kullanılan hesap planı ile uyumlu olmalıdır. 

 Ana Hatları ile Bütçe 
  • Doluluk oranı verileri ve oda geliri
  • Yiyecek içecek gelirleri 
  • Banket ve toplantı gelirleri
  • Diğer gelirler 
  • Personel maliyetleri
  • Departman operasyon maliyetleri 
  • Satış pazarlama maliyetleri 
  • Sabit maliyetler 
  • FF&E ve Bakım onarım 
  • kar ve zarar durumu 
Bütçe dahlinde öngörülen bütün gelir ve gider, periyodik raporlamalar ile kontrol edilir.

Bu tür öngörü raporlar (Buklet,mutfak yakıt,deterjanlar,enerji,su vs) Hesap planı Hangi gider kalemlerinin hangi departman bütçesinde yer alması gerektiği, sorumlu departmanın belirlenmesi için gereklidir,bu tür öngörü faaliyet raporları yöneticilerin konrölü sağlamaları için elzemdir

 
Günlük flash cost raporu
Personel günlük icmali
Personel günlük maliyet raporu ,
Aylık demirbaş sayımları
Diskart malzeme raporları
Enerji giderleri takip raporları
Günlük gelir istatikleri  
Guest segment ve gelir analizi raporları
Telefon görüşmeleri raporları
Özel analizler Faaliyet raporu ve açıklamaları
 
Işlerin yoğun olmadığı dönemde işletmenin bakım onarım, yatırım yenileme ve demirbaş bütçeleri hazırlanması ve bütçeye dahil edilmesi çok önemlidir.
 
Bu plan hazırlanırken yapılacak işleri ve demirbaş alımlarını önem derecelerine sınıflandırma yapmak, bir yandan da yapılacak işlerin zamanı programlanmalıdır.
 
Mehmet Ferman DoğanYorumlar Toplam 0 Yorum Yapılmış
Bu Haber İçin Henüz Yorum Yapılmamış