Birten Öznisan
20.06.2018

Turizm toplumsal yapının değişiminde rol alan dinamik bir unsur mudur? Evet diyebiliriz .Toplumsal değişim yaşadığımız bu sistemde gerçekleşen bir farklılaşmayla birlikte ,sosyal ve kültürel alanlarda ki değişimleri ilgilendirir.

Yaşadığımız bu sosyal sistem içerisinde kurumlar,gruplar bireyler,sosyal kimliklerimizi etkileyen değerlerimiz, sosyal normlarımız ,inançlarımız,düşüncelerimiz ,bakış açılarımız,dünya görüşümüzü vs.sayabiliriz.Yani diyebiliriz ki toplumsal değişimde ki sosyal ve kültürel değişimler karşılıklı bir etkileşimden geçiyor.

Şöyle baktığımızda  turizm koskocaman bir sistemden ibaretse,turizmin temel taşı  ve tüketicisi yine insan öğesi değilmi? Peki bu sistemi kuşatan ise, yaşanılan toplumun sosyal ekonomik durumları,teknolojik yapısı,ekonomik,politik yapıları yazılı ve sözlü norm ve hukuksal yasaları.Turizm kendisini kuşatan bu çevrelerle birlikte onları etkilediği gibi kendisininde etkilendiği bir gerçekliktir.

Geleneksel otoritenin ağırlıkta olan ailelerde turizimin etkisi yerini daha demoratik daha eşitçilik ilişkilere bırakıyor.Kararların alınması, uygulanması babanın insiyatifinde iken turizme geçiş yapan ailelerde ise anne-baba birliktelikleri önemini arttırıyor.Aile bütçesinde,kararların alınmasında,sorunların çözümü,bireylerin statü değişimleri vs. bütün bunlar bir değişime uğruyor.Sonuçta statüsü değişen kadının çocuklarının ve eşinin gözünde de yeri değişiyor.

Hal ve davranışlarda olan değişimler insanlarla olan iletişimi fiziksel ve düşünsel değişimler, ruhsal bağmsızlıkları en küçük aile birimini bu kadar temelden etkilerken sosyal yapının nasıl etkilendiğinide  tahmin edebilirsiniz sanırım.Aile yeni normlara sahip olunca toplumsal değişim işte bu noktada başlıyor...

Değişimin bu noktasında toplumsal normlar bir taraftan değişim gösterirken bir taraftanda çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalıyor.Şüphe yokki bu insanların bakış acılarıyla ilgili.Kimine göre bu değişim bir modernleşme iken kimine göre ise toplumun asimile yolunda bir kaybı...

Turizm doğal seyri içinde geliştiği zaman, olumsuz etkilerinin yanında hem turist hem de yöre halkı açısından olumlu etkilerinin de olduğu unutulmamalıdır.

Farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirleriyle bilgi alış verişinde bulunmaları ve kültürel yapılarını daha yakından tanımaları, yeni dostluklara neden olacaktır. Kurulan bu iletişimle dünya barışına da katkıda bulunma imkanı doğacak,farklı kültürlerle olan bu iletişim araştırmayı ve dil öğrenmeyi körükleyecek, insanlar farklı kültürle ile kendi kültürlerini zenginleştirecektir.

Bütün bunların sağlanabilmesinde, turizmin olumsuz etkilerini en aza indirgenmesinde toplumun eğitim düzeyinin çok önemi varken ,toplumun hoşgörü unsurununda çok önemli olduğunu unutmayalım !Bu Yazı 262 Kez Okunmuş
Yorumlar Toplam Yorum Yapılmış
Bu Yazı İçin Henüz Yorum Yapılmamış