Tayfun Pırpır
13.07.2017

Turizm endüstrisinde gelişmiş ülkeleri ilginç ve çekici yapan unsurun sadece maddi kaynakları, yatırımları, tarih ve tabiat zenginlikleri değil, onları değerlendiren insan ve organizasyon gücü olduğunu hepimiz bilmekteyiz.

Turizm Otel işletmelerinde en üst düzeydeki yöneticiden, en alt kademedeki iş görenlere kadar gerekli niteliklere sahip olmayan kişiler söz konusu ise, otel yatırımı istenildiği kadar çağdaş ve kaliteli olsun, işletmenin gelişmesi ve verimli çalışması mümkün değildir.

Otel işletmeleri gibi hizmet üreten ve temeli insana dayalı işletmelerde, başarı ve devamlılık, büyük ölçüde çalışanların
verimliliğine ve kalitesine bağlıdır.

Kaliteli bir hizmet sunabilmenin temelinde ise çalışanın moral düzeyinin yüksek olması yatmaktadır.

Çalışanların moral ve motivasyonu ne kadar yüksek olursa, hedeflenen amaçlara ulaşılmasında gösterecekleri çaba ve performans da, o düzeyde artacaktır.

İnsan Kaynaklarının temel amacı; insan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak, doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da bölümlere yerleştirmek, iş görenlerin performanslarına uygun şekilde işlerinde yükselmelerini sağlamak, iş görenleri motive etmek, çalışanların performans değerlendirilmesini objektif olarak gerçekleştirmek, adil bir şekilde iş görenlerin ücretlerini vermek olan İnsan Kaynakları otel işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmelerinde ve rekabette öncü olabilmelerinde büyük rol oynar.

İnsan kaynakları yönetimi açısından işletmelerin karşılaştıkları önemli sorunlardan biri; iş görenlerin bir işyerinde uzun süre çalışamaması ve daha iyi iş olanakları bulduğunda işyerini değiştirmesidir.

İş gören devri, işletmedeki yetenek ve yetkinlikleri yitirmenin yanı sıra, yeni işe alım ve oryantasyon maliyetlerini artırması açısından da ek yük getirmektedir. Turizm sektörünün kendine özgü bir takım koşullarından dolayı, bu sorun otel işletmelerinde ayrı bir öneme sahiptir.

Otel işletmeleri yapılan görüşmeler, mülakatlar seminerler, eğitimler gösteriyor ki; otel işletmelerinde yıldız sayısının artmasıyla birlikte insan kaynaklarına verilen önem artmakta, insan kaynakları yönetimi uygulamaları da bu doğrultuda daha fazla yer bulmaktadır.

Tayfun PIRPIRBu Yazı 5540 Kez Okunmuş
Yorumlar Toplam Yorum Yapılmış
Bu Yazı İçin Henüz Yorum Yapılmamış