Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

MEHMET FERMAN DOĞAN AKILLI ŞEHİRLER HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.MEHMET FERMAN DOĞAN:

Mehmet Ferman Doğan Akıllı Şehir Uygulamalarının şehir yaşamı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.İşte Mehmet Ferman Doğan'ın kıymetli değerlendirmeleri...

MEHMET FERMAN DOĞAN AKILLI ŞEHİRLER HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.MEHMET FERMAN DOĞAN:

Mehmet Ferman Doğan Akıllı Şehir Uygulamalarının şehir yaşamı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.İşte Mehmet Ferman Doğan'ın kıymetli değerlendirmeleri...

MEHMET FERMAN DOĞAN AKILLI ŞEHİRLER HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.MEHMET FERMAN DOĞAN:
25 Mart 2024 - 11:03

Günümüzde Akıllı Şehir kavramı sürekli gelişiyor.Kendisine daha çok zaman ayırmak ve daha kaliteli bir yaşam sürmek isteyen toplum üyeleri Akıllı Şehirlere ilgiyi arttırıyor.Bu durum Belediyecilik hizmetlerinin de bu yönde evrilmesine neden oluyor ? Kısacası Vatandaşını akıllı şehir kavramı ile buluşturabilenler günün sonunda kazanan oluyor.İşte bu sebeple Akıllı Şehir pazarı sürekli gelişiyor.Peki, nedir bu akıllı şehirler ?

KENTSEL ALANLARDAKİ NÜFUS SÜREKLİ ARTIYOR

2050 yılına kadar dünya nüfusunun %68'inin kentsel alanlarda yaşayacağı öngörülmektedir.Bu nüfusun yönetilebilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için Akıllı Şehir Teknolojilerinin insanlığa büyük avantajlar sağladığı görülecektir.

AKILLI ŞEHİR NEDİR ?

Akıllı şehirleri vatandaşlar için hizmet ve yaşam kalitesini iyileştirmek için teknolojiden yararlanan şehirler olarak tanımlayabiliriz.Akıllı şehir uygulamaları enerji dağıtımı, trafik sistemi ,sokak lambaları gibi birçok uygulamayı kapsayabilir.Akıllı Şehir kavramının temelinde verimlilik , kolay ulaşım, güvenlik ve çevre dostu yaklaşımlar yatmaktadır.

AKILLI ŞEHİRLERDE YAŞAMANIN AVANTAJLARI 

Akıllı şehirlerde yaşayanlar daha iyi kamu hizmeti alırlar.Şehir sakinlerinin ihtiyaçları daha kolay anlaşılabilir ve hizmet daha kolay ulaştırılabilir.Yeni teknolojiler kaynakların dağıtımını daha verimli kılar.Wi-Fi bağlantısı, IoT teknolojileri ve CCTV kameraların kullanımı ile şehirler daha güvenilir hale getirilebilir.Ulaşım daha kolay ve sorunsuz sağlanır.Akıllı şehirler ekonomik gelişmeyi ve istihdamı da desteklemektedir.Yine şehir sakinlerinin akıllı şehir uygulamaları ile şehir yönetimine aktif katılımı sağlanır.

Akıllı Şehirler ile;

  • Şehrin ekonomisi gelişir
  • Çevre korunur, ekolojik yaşam gelişir
  • Enerjı verimliliği artar, maliyet düşer,
  • Trafik yoğunluğu ve ulaşım sorunları azalır,
  • Şehirde güvenlik artar 
  • Vatandaşlar şehir yönetimine katılır ve iş birliği gelişir,
  • Altyapı hizmetleri daha çabuk ve düşük maliyetle vatandaşa ulaştırılır.

AKILLI ŞEHİR PLANLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Akıllı Şehirler kendilerini diğer şehirlerden ayıran birçok özelliğe sahiptirler.Bu açıdan değerlendirildiğinde akıllı şehirler planlanırken şehrin; sürdürülebilir miktarda su ve enerji kaynağına sahip olmasına, Katı atık yönetim sisteminin verimli olmasına, haberleşme alt yapısının işlevselliğine , toplu taşıma ve ulaşımda erişilebilirliğine ve mobil sistemi olmasına,günümüz teknolojilerine uygun  e-belediye hizmetleri verilebilmesine , çevre yönetim sistemi ve Kriz yönetim sistemi olup olmadığına dikkat edilmelidir.

AKILLI ŞEHİRLER İLE İLGİLİ OLASI POTANSİYEL SORUNLAR

Veri Gizliliği

Şehirler, sistemlerini güçlendirmek için veri topladıkça ve veri sayısı arttıkça  bireylerin gizlilik haklarını ihlal etme riski doğabilir.Bu nedenle akıllı şehirlerde veri korumaya yönelik güvenlik önlemleri alınmalıdır.Ayrıca verilerin hangi amaçla ve nerede kullanılacağı konusunda şehir sakinlerine karşı şeffaf olunmalıdr.Veri korumaya yönelik oluşturulan güvenlik protokolleri, düzenli olarak gözden geçirilmeli ve update edilmelidir.

Dijital dengesizlik 

Akıllı bir şehirde yaşamak için dijital altyapıya ve hizmetlere eşit erişim sağlanması esastır.Bu nedenle bireyler arasındaki dijital dengesizlik giderilmelidir.

Sonuç olarak; hızlı nüfus artışı, ortaya çıkan çevresel problemler ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi sürdürülebilirlik kavramını beraberinde getirmiştir.İşte bu sorunların üstesinden gelebilmek ve daha yaşanabilir şehirler oluşturmak için Smart Teknolojiler kullanılan şehirlere sahip olmak kaçınılmazdır.

Mevcut yaşam alanlarımızın iyileştirilerek yeni nesillere aktarılması ve toplum refahının arttırılması belediyelerimizin öncelikli görevleri arasında yer almalıdır.Bu nedenle Belediyeler akılı şehir uygulamalarını göz ardı etmemeli ve bu yönde evrilmelidirler.

Saygılarımla,

Mehmet Ferman Doğan

Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Reklam