Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Bir Hafta Neden 7 Gündür? Hafta Nasıl Hesaplanır?

Hafta sonunu beklemek, genellikle dayanılmaz olabilir. Bunun için 5 gün geçirmek zorunda kalırız. Aynı şekilde haftanın tamamlanması için yedi günün bitmesi gerekir. Çoğu insan bu durumun nedenini merak eder. Bu yazıda bir haftada neden 7 gün olduğunu detaylıca anlattık!

Bir Hafta Neden 7 Gündür? Hafta Nasıl Hesaplanır?

Hafta sonunu beklemek, genellikle dayanılmaz olabilir. Bunun için 5 gün geçirmek zorunda kalırız. Aynı şekilde haftanın tamamlanması için yedi günün bitmesi gerekir. Çoğu insan bu durumun nedenini merak eder. Bu yazıda bir haftada neden 7 gün olduğunu detaylıca anlattık!

Bir Hafta Neden 7 Gündür? Hafta Nasıl Hesaplanır?
04 Mart 2024 - 08:57

Neden Bir Hafta Yedi Gün Sürer?

Zamanımızın çoğu, gezegenlerin, Ay’ın ve yıldızların hareketlerinden kaynaklanır. Günümüz, dünyanın kendi ekseni etrafındaki tam bir dönüşüne eşittir. Yılımız, Dünya’nın Güneş çevresindeki bir devrimi olan 365 güne denk düşer. Bu yüzden her dört senede bir Şubat ayına fazladan bir gün eklenir. Gün ve yıl hesabı böyleyken, hafta ve ay hesabı biraz daha farklıdır. Ayın evreleri, güneş takvimi ile tam anlamıyla örtüşmez. Ayrıca her güneş yılında Ay’ın 13 aşaması bulunur.

Yaşamlarımızı 7 günlük bir hafta içinde düzenlememizin nedeni, kelimenin tam anlamıyla başımızın üstünde. Ay’ın evreleri, haftayı  7 günlük bir sürede tamamlamamızın gerçek sebebidir. Ay’ın dönüşünü bitirmesi yaklaşık olarak 29.5 gün sürer.

Hafta Kavramının Tarihçesine Genel Bir Bakış

En eski medeniyetlerden bazıları kozmosu gözlemledi ve gezegenlerin, Güneş ve Ay’ın hareketlerini kaydetti. Günümüzün Irak’ında yaşamış olan Babiller, gökleri iyi şekilde gözlemleyip, tercüme ettiler. Sonuç olarak Babiller sayesinde haftanın yedi gün olduğu anlaşıldı. Yedi rakamını kabul etmelerinin nedeni, yedi gök cisminin gözlemlenmesiydi. Bunlar Güneş, Ay, Merkür, Jüpiter, Mars, Venüs ve Satürn’dü. Yani bu sayı, onlar için özel bir anlam taşıyordu.

Babiller, ayları yedi günlük haftalara ayırdılar ve haftanın son günü onlar için dini öneme sahipti. Ay’ın 28 günlük tam döngüsü, planlama yapmak için biraz fazla zaman aldığı için ayları yedişerli dört parçaya böldüler.

Bununla birlikte Babiller, Yakın Doğu’da özellikle M.Ö altıncı ve yedinci yüzyıllarda baskın bir kültürdü. Yedi günlük hafta kavramı, hızla Yakın Doğu’ya yayıldı. O dönemlerde Babillerin esiri olan Yahudiler de bu zaman kavramını kabul ettiler. Ardından İran İmparatorluğu ve Yunanlılar da dahil olmak üzere pek çok uygarlık, haftayı yedi gün olarak ilan etti.

Yüzyıllar sonra Büyük İskender, kendi kültürü olan Yunan kültürünü Yakın Doğu’dan Hindistan’a kadar yaymaya başladığında, yedi günlük hafta kavramı da yayıldı. Romalılar, Büyük iskender’in etkilediği bölgeyi fethetmeye başladığında, onlar da sonunda yedi günlük haftaya geçti.

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Reklam