Hangi otel ne kadar konaklama vergisi ödeyecek ?

Kanun tasarısında Bütçe Plan Komisyonu'nda kabul edilen Konaklama Vergisi'ne ilişkin madde, aşağıdaki gibi düzenlendi.Değerli okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Hangi otel ne kadar konaklama vergisi ödeyecek ?

Kanun tasarısında Bütçe Plan Komisyonu'nda kabul edilen Konaklama Vergisi'ne ilişkin madde, aşağıdaki gibi düzenlendi.Değerli okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Hangi otel ne kadar konaklama vergisi ödeyecek ?
04 Kasım 2019 - 02:12

"Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabidir. Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmeti sunanlardır. Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.

Konaklama vergisi, konaklama tesisinin türü esas alınarak aşağıda yer alan tarifeye göre ve kişi başına gecelik olarak hesaplanır. Geceleme hizmetinin sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. Bu durumda vergi, konaklanan tesisin tarifedeki türü dikkate alınarak hesaplanır. Konaklama Tesisinin Türü Vergi Tutarı TL (Kişi Başına Gecelik)

5 Yıldızlı otel ve tatil köyleri 18 TL
4 Yıldızlı otel ve tatil köyleri 12 TL
3 Yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri 9 TL
2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler 6 TL
Butik oteller ve özel konaklama tesisleri 18 TY
Diğerleri 6 TL

Yukarıdaki tarifede yer alan vergi tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 50 kuruşa kadar olan kesirleri dikkate alınmaz, 50 kuruş ve üzeri olan kesirleri bir üst tam sayıya iblağ edilir. Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:
a)Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen geceleme hizmetleri,
b)Oniki yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri,
c)Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen geceleme hizmetleri.


Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

YORUMLAR

  • 0 Yorum