Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı tartışıyor !

TOBB ve TÜSİAD, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamaması halinde, ticarette ciddi engellerle karşılaşacağını belirtti.

Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı tartışıyor !

TOBB ve TÜSİAD, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamaması halinde, ticarette ciddi engellerle karşılaşacağını belirtti.

Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı tartışıyor !
10 Haziran 2021 - 12:38

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, Türkiye’nin, iklim değişikliği konusunda etkin çalışmalar yürütebilmesi için öncelikle Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması gerektiğini belirtirken, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban “Biz Paris İklim Anlaşması’nı onaylamazsak serbest ticaret anlaşmalarını bile imzalayamayacak konuma geliyoruz. Bu bizim için ciddi bir tehdit” dedi.

TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı, Paris Anlaşması ile ulaşılan geniş çaplı mutabakatın devletlerin ve kurumların etkili bir politika oluşturması ve uygulamasında önemli bir fırsat yarattığını belirterek, “Paris İklim Anlaşması'nı stratejik önceliğimiz olarak benimsiyoruz” diye konuştu.

“Yeşil Mutabakat Sürecini ıskalamamız halinde küresel rekabet gücümüzü, ihracat sofistikasyonumuzu kaybetme riskimiz var” diyen Baban, “İhracatımızın yüzde 60’ını G7 ülkelerine yapıyoruz. Çok kısa zamanda bizim iş dünyamız bu dönüşüme ortak olmazsa sınırda karbon vergisiyle, artabilecek finansman maliyetleriyle, rekabet gücü kayıplarıyla karşı karşıya kalacağız” dedi. Yeşil dönüşümün yeni bir istihdam ve eğitim politikası anlamına da geldiğini ifade eden Baban, yeşil dönüşümün, küresel büyümeyi her yıl 0,4 puan yukarı çekerek, dünya çapında 30 milyon yeni istihdam yaratmasını beklediklerini anlattı.

AB’nin ton başına sınırda 30 Euro karbon vergisi alması halinde bunun yıllık maliyetinin 1 milyar Euroyu geçtiğini, 50 Euro olursa maliyetin 2 milyar Euroya ulaştığına dikkat çeken Baban, bu durumun rekabet gücünü ciddi şekilde etkileyeceğini söyledi. Birçok küresel firmanın, ürünlerinin ne kadarını geri dönüştürülmüş iplikten kullandığına bakarak şirket seçtiğini anlatan Baban, “Şirketlerin geri dönüşüm konusundaki kuralları bizim rekabetçiliğimize etki ediyor” dedi.

Kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerin desteği ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde yeşil dönüşüm ofisleri oluşturabileceğini belirten Baban, .KOBİ’lere rehberlik etmek istediklerini söyledi.

TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı, iklim değişikliğinin salt bir çevre sorunu olmadığına dikkat çekerek, “ Paris Anlaşması’na uyum elzem görülmektedir. Paris Anlaşması’yla şekillenen küresel iklim rejiminin bilimsel, teknik ve diplomatik tüm veçheleri içerecek şekilde güçlü bir heyetle sürdürülmesini önemli görüyoruz. TÜSİAD olarak Paris Anlaşması'na COP 26 öncesinde taraf olunması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisimizde onay sürecinin tamamlanmasını gerekli görüyoruz” dedi.

AB’nin yakın zamanda Vietnam'la serbest ticaret anlaşması imzaladığını, Meksika’yla da çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Özkadı, Vietnam’la imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ilerleyen dönemde Türkiye için bir risk olduğunu söyledi. Özkadı, Türkiye’nin pandemi döneminde bile büyümeye devam etmesinin altında yatan en önemli nedenin ihracatın devamlılığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bizim ülke olarak mutlaka ve mutlaka, ana pazarımız Avrupa Birliği başta olmak üzere, ihracata devam etmemiz gerekiyor çünkü ihracata devam etmediğimiz durumda yeni pazarları sıfırdan keşfetmek son derece güç. 1996’da gümrük birliğine girerken bizim için böyle bir tehlike yoktu.

İhracatımız içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,6 civarında. Singapur, Japonya gibi ülkeler serbest ticaret anlaşması imzaladıkları için, önümüzdeki dönemde yüksek teknolojili ürünleri Avrupa Birliğine ihracat edebilecek durumdalar.”

TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nın bir parçası olması ve anlaşmayı onaylaması gerektiğini belirterek, “COP26’dan önce onaylamalıyız, aynı zamanda da 2050 yılında ‘karbon nötr’ hedefine doğru bir yol haritası da kurmalıyız. Bu, Türkiye’nin ihracatı için gereklidir, aynı zamanda finansman kaynaklarına ulaşım için gereklidir, yeni finansman kaynakları buradan gelmektedir” dedi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum